V RÁMCI ČR A EVROPSKÝCH ZEMÍ ZAJIŠŤUJEME:

 • celovozové zásilky
 • dokládky

PŘEDNOSTI NAŠEHO PRACOVNÍHO TÝMU:

 • profesionální přístup
 • odborné znalosti

Námořní a letecká doprava

Námořní přeprava

Pro zajištění lodních přeprav pro naše klienty využíváme renomované světové rejdaře, kteří garantují zajištění kvalitního servisu po celou dobu trvání přepravy. Nejčastěji využíváme následující přístavy: Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, Livorno. Přepravu do přístavů realizujeme prostřednictvím kombinované přepravy. V rámci překládky máme v přístavu k dispozici tým, který garantuje kvalitu poskytovaných služeb.

Letecká přeprava

Organizujeme přepravu malých i velkoobjemových zásilek prostřednictvím světových leteckých přepravců.

V RÁMCI LETECKÉ PŘEPRAVY ZAJISTÍME:

 • Vyzvednutí zásilky, popřípadě její zabalení
 • Dopravu na letiště
 • Kompletní celní řízení
 • Leteckou dopravu
 • Dodání zboží až na místo určení
 • Organizaci "charterových letů" - pronájem a organizaci celých letadel včetně zajištění a pomoci při vyřizování potřebných přeletových dokumentů (i diplomatickou cestou), zajištění servisu a handlingu na jednotlivých letištích
 • Optimalizaci nákladů (návrh nejvhodnějšího typu letadla pro danou přepravu a destinaci)
 • Pojištění zásilek

Kontaktujte nás